Gửi các đồng môn phật tử:

Đây chính là thời điểm để tạo ra sự khác biệt không chỉ với chính chúng ta mà cả nhân loại. Chúng ta cần ứng dụng Cam Kết Phật Giáo vào trong cuộc sống hàng ngày vì các mục đích từ thiện.

Là một Bodhisattva, hay các tông phái Phật giáo khác như một tổ chức tập thể, chúng ta đã để quên các hoạt động từ thiện từ trước đến nay. Mặc dù cá nhân bạn có thể đã cho những người xung quanh hay các chùa cần sự giúp đỡ, đã đến thời điểm để chúng ta hành động như một tập thể bất kể giới tính, hành nghề, tông phái hay ngôn ngữ từ các chùa khác nhau. Thật không công bằng nếu không kể đến ảnh hưởng mà quỹ Tzu Chi mang lại cho hoạt động nhân đạo sau thiên tai như vụ sóng thần ở Indonesia, nhưng đã đến lúc chúng ta tạo ra một tập thể những người theo và ủng hộ đạo phật để tạo nghiệp tốt (bắt đầu bởi một pháp sư Đài Loan năm 1966). Chúng ta có thể làm những điều này dưới một nền tảng Phật giáo để thực hiện các hoạt động từ thiện thông qua Xã Hội Phật Giáo Quốc Tế để Tạo Nghiệp Tốt (“Tổ Chức Quỹ”)

Các tổ chức Đạo Thiên Chúa, Do Thái, Đạo Hồi đã quyên góp hàng tỷ đô la cho các hoạt động từ thiện. Đã đến lúc cho các con chiên Phật Giáo tụ hợp lại thành một tập thể thống nhất. Chúng ta phải thay đổi cách thực hiện từ thiện như một thực hành đơn lẻ mà chỉ số nhỏ các cá nhân theo đạo hay các chùa có thể nhận được. Chúng ta có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn khi tạo nghiệp như một tập thể.

Tổ Chức Quỹ có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn cho việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khan, các nạn nhân thiên tai, những người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Là phật môn niềm tin cốt lõi của chúng ta là làm việc thiện và tạo nghiệp tốt, chúng ta sẽ nhận lại tương tự. Chúng ta cũng có thể mở rộng các hoạt động việc tốt sang bảo vệ môi trường, cải thiện không khí sạch. Bằng cách giúp đỡ người khác chúng ta có thể tạo nghiệp tốt cho chính bản thân mình và nhân rộng nghiệp tốt cho cả nhân loại. Cho dù thiên tai có hay không tăng lên trong những năm gần đây, mặc dù chúng ta cũng đã chứng kiến hàng loạt các sự kiện trong năm nay, chúng ta cần tập hợp lại để cứu nhân loại.

Mô hình của Tổ Chức Quỹ là tạo ra nhiều cánh cửa với một nền móng chung cho các hoạt động từ thiện. Với một nền móng chung chúng ta có thể tập hợp nhiều đóng góp cho các cống hiến từ thiện lớn hơn. Người quyên góp vẫn có quyền công đức riêng cho những chùa cá thể và tài sản sẽ được để riêng ra cho mục đích đó. Các khoản tiền từ thiện của Quỹ sẽ giúp các NGO và các tổ chức phi lợi nhuận khác trên thế giới. Điều hành quỹ là những cá nhân xuất sắc trong kinh doanh có khả năng phát triển các tài sản bằng cách đầu tư chuyên nghiệp dành riêng cho các hoạt động từ thiện. Chúng tôi làm việc liên tục để tạo ra các giá trị tăng trưởng lớn nhất cho tiền từ thiện của các bạn cũng như thực hiện các phương pháp quản lý với quỹ để giữ cho quỹ hoạt động theo mục đích từ thiện của các bạn năm này qua năm khác.

Giúp chúng tôi bằng các khoản từ thiện của bạn hoặc tạo ra quỹ hợp tác trong đất nước của bạn với các phương pháp và quy tắc giống như Tổ Chức Quỹ. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm những tài năng để phát triển đội ngũ quản lý. Tôi thực sự tin rằng, bằng cách tập hợp sức mạng qua Xã Hội Phật Giáo Quốc Tế để Tạo Nghiệp Tốt, chúng ta sẽ tạo ra khác biệt trong năm 2019 và mãi về sau.

vol2.banner.jpg