The international buddhist societyfor Better Karma

Dự Án Hiện Tại

IMG_20180916_175742 (1).jpg
bree.jpeg

Giving OrphANS EDUCaTION

Chúng tôi tự hào tài trợ cho một chương trình tiếng Anh hàng ngày tại MaiAm Orphanage tại Kontum Việt Nam

Chúng tôi giúp các tình nguyện viên nhà cửa và thức ăn xung quanh thế giới đến và trải nghiệm một nền văn hóa mới và chia sẻ với những đứa trẻ tiếng Anh. Họ cũng đã giúp hình thành thái độ trẻ em này với thời gian chơi tiếng Anh, cũng giúp tăng cường lòng tự trọng của họ như là một phần của việc học.

Trẻ em mồ côi từ 6 đến 18 tuổi, tất cả đều đến từ các bậc cha mẹ dân tộc, những người đã chết vì nghèo khổ và nghèo khó. Họ cần rất nhiều hỗ trợ và một trong những cách chúng tôi đã chọn để cung cấp cho họ các kỹ năng tiếng Anh. Với kinh tế của đất nước phụ thuộc quá nhiều vào đầu tư nước ngoài, chúng tôi tin rằng các kỹ năng ngôn ngữ sẽ rất cần thiết cho triển vọng tương lai của họ. Nhiều trẻ em sau này trở thành người lớn không có các kỹ năng hoặc hướng dẫn sẽ trở thành nạn nhân trong nhiều trường hợp.

Gần đây chúng tôi cũng cung cấp cho trẻ em những đôi giày, đồ vệ sinh cá nhân và thực phẩm.

English Class in

motion

puna.lava.jpg
puna.relief.jpg

build temporary homes for victims of Natural or man induced disasters 

Các dự án trong tương lai bao gồm giúp đỡ những người di tản

tái lập cuộc sống của họ với nơi ở tạm thời. Sau khi bị ảnh hưởng bởi núi lữa Hawaii Lava năm 2018, Kayla Nguyễn cảm động sâu sắc bởi những nỗ lực của  tình nguyện viên đối với những người  bị nạnđể giúp  họ đối phó hoạ thiên nhiên.
 

Care for the Elders

Các dự án tương lai cho Người cao tuổi: Bốn Chân lý Cao quý đã được tiết lộ cho chúng ta rằng sự sống khổ là không thể tránh khỏi giữa sinh và tử. Vì vậy, chăm sóc người cao tuổi để giảm bớt đau khổ trên toàn thế giới không chỉ là trách nhiệm xã hội của chúng ta mà còn tinh thần rửa sạch những sai lầm của chúng ta suốt đời.

elder care.jpg

Future projects for Elderly Care

Care for our environment

Dự án tương lai: chăm sóc môi trường của chúng tôi: Chúng tôi cam kết chăm sóc cho đất đai, không khí và cách thức của chúng tôi. Chúng tôi dự định hỗ trợ những nỗ lực trong việc dọn dẹp bãi biển, bãi chôn lấp và các sáng kiến không khí sạch. Sự bền vững của chúng tôi phụ thuộc vào chúng!